عکاسی از روغن موتور آکتورز

عکاسی از محصولاتی همچون روغن موتور

یک کار پر چالش است چرا که در عین رفلکتیو بودن و نیاز به مشخص شدن متریال

طرح چاپ شده بر روی آن نیز باید به خوبی نمایش داده شود.